GB ASM

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Alexandru TELEUŢĂ, directorul Grădinii Botanice oaspete de onoare a Revistei ,,NATURA"